Forældrebestyrelsen

Institutionsbestyrelsen består af 7 medlemmer

 

  • 1-2 medlemmer med særlig interesse for institutionen
  • 4 forældrevalgte medlemmer
  • 1 personalerepræsentanter 

 

Alle medlemmer har stemmeret.

 

Lederen deltager i bestyrelsesmøderne, men er ikke medlem af bestyrelsen