LP-modellen

I Mælkebøtten arbejder vi med LP-modellen.

 

Modellen bygger på ressourcesyn contra fokus punkter. Altså se barnets ressourcer i stedet for at finde fejl.

 

Modellen er et brugbart pædagogisk værktøj i det daglige arbejde med anerkendende pædagogik.

 

 

Om LP-modellen

Læringsmiljø og pædagogisk analyse - et værktøj til udvikling og kulturændringer i organisationer - resultaterne baserer sig på forskning

LP-modellen er en pædagogisk analysemodel, hvor resultaterne baserer sig på forskning i forståelse af læringsmiljøets betydning for børnenes sociale og faglige læring. Denne forskning er anvendt direkte i modeludviklingen. LP-modellen platform findes i systemteorierne, og er således et svar på de pædagogiske konsekvenser, der kan uddrages af den senere tids forskning i læringsmiljøets betydning for børnenes udvikling, trivsel, motivation og læring.

 

LP-modellen er en analysemodel, der har til formål at opnå en utvetydig forståelse af de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer i daginstitutionen. Modellen indeholder således ikke metoder, der beskriver, hvordan pædagoger skal takle de enkelte udfordringer i hverdagen.

 

LP-modellen skal anvendes systematisk over tid. Der lægges vægt på, at pædagogerne skal have fokus på interaktionen mellem børnene og omgivelserne, og sammen med dette også se kritisk på egen praksis.