Stuerne

Rødderne er børn fra 0-2 år

Uldtotterne er børn i alderen 3-5 år og

Spirerne er en førskolegruppe

 

Vi har bevidst valgt gruppeopdeling, fordi vi synes, det er bedst for børnene. Vi mener, at børnene har det bedst, når de har et tilhørsforhold til en gruppe.

 

Børnene ved at huset er åbent, de må gerne gå på besøg, men de skal spørge først, så de voksne ved, hvor børnene er!

 

Vi mener ligeledes, at det er godt for børnene, at vide at hvis de går ind på "deres" stue, så er her en voksen, som de kender godt, og som kan hjælpe dem! 

 

Endvidere er det godt for "Spirerne" at de lærer at løse opgaver, som er bundne, kunne sidde stille, kunne lytte til de andre børn, skrive deres eget navn, klare toiletbesøg selv,  og i det hele taget blive mere klar til skolen.