samtykkeerklæring til LP modellen

 

Institution:

Mælkebøtten

Adresse:

Præstemarken 3, Svallerup

Postnr og by:

4400 Kalundborg

Dato:

 

 

 

LP-modellen - et projekt om samarbejde og udvikling af et godt læringsmiljø i det kommunale dagtilbud.

 

Samtykkeerklæring

 

 

 

Samtykkeerklæring: Retur til institutionen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Hermed gives:

¨ Tilladelse

¨ Ikke tilladelse

 

Til at (barnets navn): ....................................

må deltage i kortlægningsundersøgelsen i forbindelse med daginstitutionens arbejde med udvilke et godt læringsmiljø gennem brug af LP-modellen.

 

 

 

Navn: ................................................................................

 

 

Underskrift: ........................................................................