Dialogisk læsning

Gør godnathistorien til en samtale

 

I stedet for en traditionel oplæsning hvor børnene kun lytter, betyder den dialogiske læsning, at den voksne læser på en måde, der skaber mere sprogligt samspil med børnene. Ved at stille spørgsmål og engagere børn under læsningen bliver børnene udfordret, hvilket resulterer i at børn udvikler flere sproglige færdigheder.

Dialogisk læsning kan inddeles i tre dele, som er før læsning, under læsning og efter læsning:

Før læsningen

  • Læs bogen før du læser med dit barn og dan dig et billede af, hvad du vil tale om og spørge ind til I historien. når I læser den sammen.
  • Gør læsningen til noget trygt og særligt.
  • Præsentér bogen for dit barn: vis forsiden og bagsiden frem og fortæl, hvem der har skrevet og tegnet bogen.
  • Stil spørgsmål til barnet om bogens udseende.
  • Lad evt. dit barn sidde med en lille genstand som har en særlig betydning i historien.

Under læsningen

  • Vær altid åben for spørgsmål undervejs. Når dit barn stiller spørgsmål, så stop op og besvar.
  • Følg dit barns nysgerrighed, vær nærværende, spørg ind til dit barns interesse og lyt til dets svar. Inddrag dit barn som medfortæller.
  • Ved genlæsning, vis bogen frem og opfordr dit barn til at fortælle det, det kan huske, fx ud fra billederne. Tilføj gerne ny viden til dit barns viden.

Efter læsning

  • Samtal om indholdet også efter at bogen er lukket. Brug de nye ord, som bogen indeholder - jo flere gange dit barn hører ordene, jo større sandsynlighed er der for at barnet husker dem og selv vil anvende dem.

 

Sprogpakken

Projektet har som hovedformål at opkvalificere pædagogers og kommunale nøglepersoners arbejde med børns sprogudvikling, og især de børn som ikke har et alderssvarende sprog.


Servicestyrelsen
Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
tel.: 72 42 37 00,

EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698