Fællesspisning

Information:  fællesspisning i Mælkebøtten

Hvorfor afholdes der fællesspisning i Mælkebøtten:

-          Bestyrelsen vedtog i 2015 at indføre fællesspisning. Grundlaget var at støtte op omkring aktiviteter for institutionens familier i lokalområdet og finde tid til at hygge sig med vores børn i deres vante omgivelser.

Herudover støtter det op om Mælkebøttens grundværdier, som b.la. omhandler, at vi i Mælkebøtten vil hinanden og nyder hinandens selskab.  Herudover opfatter både personalet og bestyrelsen, at forældrene er en aktiv del af Mælkebøtten, som en vigtig værdi.

-          Vi har på Facebook en fællesspisningsgruppe, som man kan tilmelde sig. Link: https://www.facebook.com/groups/586589294809923 / (Fællesspisning i BH Mælkebøtten.)

Rammerne for fællesspisning:

-          Der afholdes fællesspisning, ca. 3-4 gange om året.

-          Det er udelukkende forældrebaseret. Det vil sige at det er forældrene der selv laver indbydelser, står for indsamling af penge, handler ind, laver maden og står for oprydning i fællesskab afslutningsvis.

-          Personalet er altid velkomne til at deltage, på lige fod med forældrene.

-          På maddagen, vælges et nyt madlavningshold og der fastsættes en ny dato.

-          Pris er 30,- for voksne og 15,- for børn.  Prisen kan variere.

Madlavningsholdet:

-          Laver indbydelser, som personalet gerne hænger op.

-          Der lånes nøgler af Anja, da man ikke altid kan være sikker på at en fra personalet deltager. Ved afhentning aftales hvordan nøglerne returneres.

-          I er velkomne til at låne både gryder, bestik, tallerkner og hvad der ellers er brug for.

-          Kaffe og te tager I bare hvad I skal bruge.

-          Køkkenet og stuer afleveres i samme stand, som da I startede.

-          Tjek at alle døre og vinduer er lukkede og låst.

Brandalarm!

-          Hvis i skal lave mad i ovnen, skal dette cleares med Anja, da vi har en meget sensitiv brandalarm og det koster 6500,- hvis den går i gang, = meget dyr fællesspisning!

-          Går brandalarmen i gang, skal I gå ud på legepladsen indtil brandbilerne kommer.

Vi håber på en masse hyggelige stunder sammen med jer og jeres børn!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Mælkebøtten