Personale

Vores institution består af 1 leder, 4 pædagoger, 2 pædagogmedhjælpere, 1 studerende og 1 rengøringsassistent

Herudover har vi en pedel et par timer ugentlig.

 

 

Se hele personalet her

 

 

Læs også om vores personalepolitik og hvilke kurser vi har.

 

 

 

 

 

mælkebøtten