Personalepolitik

Samarbejde

Vi vil fortsat arbejde for et rigtigt godt samarbejde indbyrdes i vores personalegruppe. Det sker ved møder, diskussioner og kurser.

 

Vi tror på, at et godt arbejdsmiljø smitter af på børnene.

 

Vi netværker med de øvrige selvejende institutioner. Alle tre ledere mødes en gang om måneden til ledermøder.

 

Vi samarbejder med faglig enhed for småbørn i Kalundborg kommune. (Småbørnschef, faglig enhed for småbørn, pladsanvisning m.m.)

 

Vi har tværfagligt samarbejdet med PPR, mest koncentreret om Logopæd (tale), Socialrådgiver, Psykolog og Fysioterapeut samt sundhedsplejerske

 

Uddannelsesplaner

Pædagoger og medhjælpere tilbydes kortere kurser med relevante emner.

 

Rygepolitik

Vi ryger ikke i børnehavens lokaler, eller på legepladsen. De ansatte, som ryger kan kun ryge i deres middagspause og udenfor børnehavens område.

 

 

Stresspolitik

Her kan du downloade Mælkebøttens stresspolitik. 

Den skal ses som et fokuspunkt til at undgå stressede medarbejdere.

Download: stresspolitik (27 kb) pdf-dok.