Principper og værdier

I Mælkebøtten:

 

  • er vores værdigrundlag bygget på en kultur, der grundlæggende handler om anerkendelse, omsorg, nærhed og respekt for hinanden, dette værende barn/barn, barn/voksen, voksen/voksen.
  • vi har verdens bedste børn og arbejder ud fra en anerkendende tilgang sammen med at skabe inkluderende miljøer.

 

Mælkebøttens principper:

  • At se det værdifulde i, at være en lille institution med overskud til nærvær, omsorg og tryghed.
  • At vi er en ”gammel institution med "sjæl” og værdifulde traditioner.
  • At vi vil pædagogisk udvikling og fornyer os gerne.
  • At vi vil lære børnene at værne om hinanden, og se hinandens forskelligheder som styrker.
  • Vi vil noget med børnene. ”Små frø der spirer, bliver til smukke blomster”.