Tilsynsrapport 2018-2019

Bestyrelsen i Mælkebøtten har på baggrund af diverse omtale i medierne, valgt at offentliggøre vores tilsynsrapport. Tilsynet udarbejdes af kommunen en gang årligt, bestående af observationer og en efterfølgende dialog mellem tilsynsførende og ledelsen. 

 

Efterfølgende arbejder Mælkebøtten med de udviklings punkter som tilsynet har givet andledning til at reflektere over og ændre praksis omkring. 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Mælkebøtten

 

 

 

 

Download: Tilsynsrapport 2018/2019 (docx - 5,2 MB)